top of page

Klíčové oblasti Human Resources a jeho proměny v čase

Oddělení lidských zdrojů neboli Human Resources je součástí mnoha firem. Má na starosti personální otázky, proto se s ním zaměstnanci nejčastěji potkají při podpisu pracovní smlouvy nebo při výpovědi. Samotný termín se zrodil na počátku 20. století a původně zahrnoval pouze administrativu. Od té doby však Human Resources ušel pořádný kus cesty a dnes zasahuje do dění i strategie celé společnosti.

 

Human Resources a jeho proměny v čase

Klíčové oblasti Human Resources a jeho proměny v čase

Human Resources se stejně jako celá společnost posouvá vpřed. Na svém začátku se personalisté orientovali zejména na administrativu spojenou s náborem nových kolegů. V současné době se tento obor posouvá od samotného vyhledávání vhodných uchazečů o pracovní místo k významné složce byznys plánu. Přitom stále platí, že práce HR oddělení je tak trochu nedoceněná. Dalo by se dokonce říct, že náplní práce HRistů je nebýt vidět, a přitom pomáhat firmě k prosperitě na základě personálního výběru.


Klíčové oblasti Human Resources


Před několika lety zveřejnila britská profesní organizace personalistů Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) rozsáhlou studii zaměřenou na řízení lidských zdrojů v malých a středních firmách. Studie mimo jiné ukázala šest základních oblastí, na které by se měli pracovníci Human Resources zaměřit. Do těchto oblastí spadá:


  • Předvídání. Schopnost předvídat znamená být připraven na budoucí změny. A to je schopnost, která se vysoce cení nejen u personálního oddělení. Z tohoto důvodu by měli HR pracovníci dokonale chápat celou šíři působnosti organizace. Teprve až budou personalisté dokonale znát strategie a hodnoty své firmy, mohou předvídat klíčové změny. A ty dřív nebo později přijdou. Zaměstnanci Human Resources, kteří umí předvídat budou připravení například na změny spojené s růstem společnosti.

  • Firemní hodnoty. Na první pohled se jedná o jednoduchou věc, ale zachování a rozvíjení hodnot včetně vize zakladatelů je náročný a dlouhodobý proces. Jakýkoliv majitel Vám potvrdí, že chce u své firmy zachovat hodnoty, na kterých organizaci vystavěl. Každá společnost pak má svou vlastní firemní kulturu a na bedrech HR oddělení je zakomponovat ji do každodenní práce.

  • Propojení Human Resources Management s ambicemi firemních lídrů. V praxi často dochází k nežádoucímu jevu, kdy lídři jeví malý (nebo žádný) zájem o oblast HR, která jim připadá příliš abstraktní. Nejčastěji se tak stává v období, kdy je firma na svém začátku. Je to škoda, protože žádná společnost nemůže ve vysoce konkurenčním podnikatelském prostředí dlouhodobě obstát, když nemá kvalitně zvládnuté oddělení lidských zdrojů. Pakliže je toto i Váš případ, nenechte se odradit a snažte se propojit své oddělení s ambicemi lídrů. Uvidíte, že to prospěje nejen Vašemu HR, ale i celé firmě.

  • Jednoduchá struktura. Již klasik říkal, že krása spočívá v jednoduchosti. Zde platí jednoduchá rada: vždy se snažte udržet správnou rovnováhu mezi HR postupy a byrokracií. Je to důležité zejména z toho důvodu, že postupem času se stejně firemní procesy zkomplikují a byrokracie naroste. Je to přirozený vývoj, avšak nalézt správnou rovnováhu znamená nenechat se rostoucími nároky pohltit.

  • Udržitelný růst. Abyste dosáhli udržitelného růstu, je potřeba opustit dosavadní procesy a aspekty řízení lidských zdrojů, které již neodpovídají firemní kultuře, jejím hodnotám a prioritám.

  • Firemní kultura jako základ pro budoucnost. Ve svě podstatě se jedná o dlouhodobé myšlení. Častou chybou mnoha podniků je, že řeší pouze stávající provozní záležitosti a chybí jim vize budoucnosti.


HR a generace mileniálů


Jako mileniálové jsou označeni lidé, kteří se narodili mezi lety 1983 - 1996. Svou přezdívku získali podle toho, že maturovali kolem roku 2000 a později. Někdy se jim říká též generace Y. Od předchozí generace se liší tím, že vyžadují větší svobodu a flexibilitu. Vyrostli v digitálním věku a touží po harmonii v oblasti work-life balance a předešlé generaci ukazují, že není od věci zpomalit. Smysl života podle nich tkví i v jiných aktivitách, než jen trávit v práci spoustu času. Human Resources musí na tuto skutečnost reagovat. Začíná to již oslovením, kdy se ukazuje, že pouhé sestavení pracovního inzerátu nestačí. Proto mnoho pracovníků HR oslovuje mladší generaci pomocí sociálních sítí. Změnil se i balíček benefitů. Mezi nejoblíbenější benefity, na které se zaměstnavatelé snaží mileniály přilákat, patří flexibilní pracovní doba, práce z domova (během některých dnů v týdnu) nebo tzv. stlačený víkend. Ten spočívá v tom, že čtyři dny v týdnu pracují více a ve své podstatě si tak napracují pátek, čímž si prodlouží víkend.


Mohlo by vás zajímat:

bottom of page