top of page

Legislativní změny u pracovníků z Ukrajiny v roce 2023. Jaké povinnosti přibyly zaměstnavatelům?

Je to už téměř rok a půl, kdy vojska Ruské federace napadla Ukrajinu a od té doby se rozhořel konflikt, jehož konec je zatím v nedohlednu. V souvislosti s ruskou agresí odešli mnozí Ukrajinci ze své domoviny, aby hledali azyl za hranicemi vlasti. Česká republika patří mezi země, které přijaly nejvíce válečných uprchlíků. K tomu, aby se tito utečenci začlenili do české společnosti, je nezbytné zajistit jim práci, respektive zajistit jim podmínky pro výkon zaměstnání. Pro snazší uplatnění pracovníků z Ukrajiny na tuzemském trhu práce proběhlo v roce 2022 několik legislativních změn, z nichž byl nejvýznamnější tzv. Lex Ukrajina (skládající se z právních norem, jež upravují přidělování dočasné ochrany, právní status uprchlíků a přístup ke zdravotní péči). Další legislativní změny pak proběhly v letošním roce. O jaké změny se jedná a jaké nové povinnosti přibyly zaměstnavatelům zaměstnávajícím pracovníky z Ukrajiny si ukážeme v tomto článku.

 

Nová ohlašovací povinnost

Legislativní změny u pracovníků z Ukrajiny v roce 2023. Jaké povinnosti přibyly zaměstnavatelům?

Po novelizaci § 87 zákona o zaměstnanosti jsou zaměstnavatelé povinni od 1.4. 2023 hlásit České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) také nástup do zaměstnání u pracovníků z Ukrajiny s dočasnou ochranou, kterým zaměstnání účast na nemocenském pojištění nezaložilo. Před 1. dubnem platila tato povinnost pouze v případě ukrajinských zaměstnanců, jimž zaměstnání založilo účast na nemocenském pojištění. Novelizace se tak týká Ukrajinců s dočasnou ochranou pracujících na všechny typy smluv (smlouva na HPP, DPČ i DPP) včetně tzv. zaměstnání malého rozsahu.

Pro tyto účely se rozšířil registr zaměstnanců, který Česká správa sociálního zabezpečení spravuje. Lhůta, ve které musí zaměstnavatel nahlásit nástup nového pracovníka do zaměstnání, činí 8 kalendářních dnů ode dne nástupu. Stejná lhůta platí i pro případné změny a samozřejmě ukončení pracovněprávního vztahu.


Povinnost zasílat nové potvrzení o příjmu


Další povinnost, jež na zaměstnavatele čeká, je zasílání potvrzení o příjmu pracovníků z Ukrajiny pro účely úřadu práce. Novelizace zákona č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace byla vytvořena pro lepší posuzování humanitárních dávek, na něž mají Ukrajinci za určitých podmínek nárok. Nově tedy mohou zaslat úřady práce zaměstnavateli výzvu s dotazem na výši výdělku pracovníka z Ukrajiny s dočasnou ochranou za daný kalendářní měsíc. Zaměstnavatel pak má lhůtu 8 dní od obdržení výzvy na to, aby úřadu práce odpověděl. Potvrzení o příjmu lze zaslat přes datovou schránku (má-li ji zaměstnavatel zpřístupněnou) nebo prostřednictvím informačního systému podle specifikace, ve formátu a struktuře zveřejněné Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Tento zákon nabyl účinnosti 1. července 2023.


Mohlo by vás zajímat:

bottom of page