top of page

Osobní koučink jako cesta rozvoje

Říká se, že změna je život a je to také jedna z mála jistot, kterou v nejistém světě máme. Schopnost flexibilně reagovat na změny a adaptovat se na nové podmínky se dnes cení zlatem. Kdo tyto vlastnosti postrádá, v dnešním světě neobstojí. Doba na nás klade stále vyšší nároky a je zapotřebí využít veškerý svůj potenciál. Jednou z účinných metod, jak toho dosáhnout, je osobní koučink, který pomáhá klientovi nejen přesně definovat jeho cíle, ale také i těchto cílů dosahovat rychleji a s větší efektivitou. Koučink k nám přišel ze světa sportu, následně se prosadil v byznys prostředí a dnes se používá k orientaci a dosažení cílů i v běžném životě.

 

K čemu slouží osobní koučink

Osobní koučink jako cesta rozvoje

Osobní koučink je jednou z cest osobního rozvoje. Má mnoho definic, ale jedna z nejjednodušších říká, že osobní koučink pomůže klientovi dostat se z bodu A do chtěného bodu B efektivněji, než by to zvládl sám. Lidé jej nejčastěji využívají ve chvílích, kdy chtějí dosáhnout určitého cíle, vize nebo přání. Firmy i jednotlivci po něm sáhnou zejména v těchto případech:


  • Změna kariéry. V současnosti velmi aktuální téma. Pandemická situace zahýbala mnoha obory a značná část pracovníků musí hledat uplatnění jinde. Přeorientovat se na nový obor však vůbec nebývá jednoduché. Právě v těchto chvílích je vhodné využít služeb osobního kouče, který vás změnou kariéry provede.

  • Zlepšení dovedností. Může se jednat například o zvládání stresu nebo lepší komunikační schopnosti. Obě tyto dovednosti jsou pro dnešní dobu klíčové, ale řada lidí má s nimi problémy. Osobní kouč využívá procesů zkoumání a sebeobjevování k budování klientova uvědomění a přijetí zodpovědnosti, kterého dosahuje prostřednictvím větší struktury, podpory a aktivní zpětné vazby.

  • Zlepšení Leadershipu. Leadership neboli vůdcovství nabývá na významu s rozvojem firem. V managementu se dokonce jedná o jeden ze stylů vedení lidí. Je to dáno tím, že sami manažeři začali vnímat leadership jako komplexní záležitost a uvědomili si, že na svém vůdcovství musí zapracovat. Manažerům jsme věnovali samostatný článek.

  • Rozvoj osobnosti. U tohoto bodu se na kouče nejčastěji obracejí lidé, kteří mají problém se sebedůvěrou. Je to logické, protože nízké sebevědomí má dopad na všechny aspekty našeho života. Ovlivňuje pracovní výkon i mezilidské vztahy a jeho příčinu často najdeme v dětství. Nepleťte si však osobní koučink s psychoterapií. Každá disciplína pracuje na jiných principech, jak si vysvětlíme dále.Rozdíly mezi osobním koučinkem a psychoterapií


Na první pohled vypadá, že se jedná o stejnou věc, protože osobní kouč i psychoterapeut kladou klientovi cílené otázky a snaží se odhalit a pojmenovat funkční i nefunkční vzorce chování. Přesto mezi nimi existují zásadní rozdíly:


Osobní koučink


Základní rozdíl je již ve vzdělání. Osobní kouč nepotřebuje konkrétní vzdělání, ale měl by projít příslušným kurzem a získat certifikaci pod akreditovanou organizací. V České republice existuje řada akreditovaných organizací, přičemž tou nejuznávanější je ICF (International Coach Federation). Rozdíly najdeme i v přístupu k práci, neboť na rozdíl od psychoterapie nepracuje osobní kouč s klientovou minulostí. Místo toho se zaměřuje na přítomnost a zejména budoucnost. Nehledá příčiny problémů, spíš se soustředí na jejich řešení.


Psychoterapie


K tomu, aby člověk mohl vykonávat práci psychoterapeuta, musí úspěšně absolvovat speciální akreditovaný výcvik v psychoterapii. Touto činností se nejčastěji zabývají psychologové, kteří vystudovali příslušný obor na vysoké škole. Typickým znakem jejich práce je zkoumání klientovy minulosti a identifikace příčin problémů. Psycholog používá řadu nástrojů včetně diagnostických testů a je oprávněn stanovovat diagnózy. Je však nutné podotknout, že samotný pojem “psychoterapeut” je problematický, protože české zdravotnictví tento termín nezná.


Jak poznat dobrého kouče


V tuzemsku existuje mnoho koučů, jejichž kvalita je značně různorodá. Nechcete-li se spálit, je dobré při výběru zohlednit následující faktory:

  • Kvalifikace. Jedním ze základních vodítek je odborná způsobilost. Jak již bylo zmíněno v předchozím odstavci, v ČR neexistuje žádný studijní obor osobní koučink, ale lze absolvovat speciální akreditované kurzy, kde je tím nejuznávanějším certifikát od Mezinárodní federace koučování (ICF). ICF je největší světová organizace, jež od roku 1995 sdružuje profesionální kouče po celém světě. Dobře hodnocená je také certifikace ČAKO (Česká asociace koučů), Results nebo Coach University.

  • Zkušenosti. Délka praxe je dalším významným faktorem, kterým byste se měli řídit. Zkušený kouč pozná, zda máte od spolupráce reálná očekávání a zda je pro vás osobní koučink skutečně přínosný. Pakliže vyhodnotí klientovy problémy jako pro koučink nevhodné, pošle vás za psychologem.

  • Reference. Stejně jako u ostatních služeb se i zde vyplatí zapátrat po tom, jak byli klienti s koučem spokojení a případně ho doporučují ostatním. Při pročítání referencí na internetu je však třeba mít na paměti, že mohou být zfalšované. Proto se vyplatí přistupovat k těmto hodnocením střízlivě a se zdravou nedůvěrou. Vhodným zdrojem informací mohou být sociální sítě, respektive různé komunity jejichž jste členem.

  • Mezilidská chemie. Toto se asi dopředu nedá úplně ovlivnit, ale vztah mezi oběma partnery je založený na vzájemné důvěře a respektu, jinak nebude fungovat. Navštivte kouče osobně a pohovořte s ním o vzájemné spolupráci. Všímejte si jeho verbálních i neverbálních projevů a vsaďte na svůj pocit.

Mohlo by vás zajímat:

bottom of page