top of page

Rekvalifikační kurzy Vám pomůžou získat zaměstnání

Zejména v období zvýšené nezaměstnanosti jsou rekvalifikační kurzy jedinou možností pro nezaměstnané, jak získat práci. Kurzy si mohou vybrat sami účastníci nebo využít nabídky úřadů práce. Podle dat z roku 2019 většina lidí (konkrétně 7 232) zvolila rekvalifikační kurzy nabízené úřadem práce. Je to logické, protože tato instituce monitoruje aktuální situaci na trhu práce a podle toho uzpůsobuje nabídku kurzů. V některých případech také může celé školení proplatit, a to až do výše 50 000 korun. Největší zájem je o kurzy počítačové gramotnosti, účetnictví, svářečské kurzy, strojnické a jiné odborné průkazy. Dlouhodobé popularitě se také těší řidičské průkazy včetně profesní způsobilosti.

 

Rekvalifikační kurzy

Rekvalifikační kurzy Vám pomůžou získat zaměstnání

Obecně se dá říct, že se jedná o vzdělávací kurzy, jež slouží k rozšíření stávající kvalifikace nebo k získání nové. Mohou je pořádat pouze ty vzdělávací instituce, které mají příslušné akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT ČR) nebo Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV ČR). Výuka je zaměřená nejen na teoretické znalosti, nýbrž i na praktické dovednosti, čímž jsou absolventi připraveni na výkon práce v daném oboru. Na konci každého kurzu pak účastníci skládají závěrečnou zkoušku. V roce 2019 prošlo úspěšně rekvalifikačními kurzy pořádanými úřady práce 89 % lidí, z nichž našlo nové uplatnění 80 %.


Rekvalifikační kurz proplacený úřadem práce


Rekvalifikační kurzy využívají v největší míře lidé registrovaní na úřadu práce. Zajímavostí přitom je, že úřady práce proplácejí kurzy nejen nezaměstnaným, ale i tzv. zájemcům o zaměstnání. Za zájemce je považován člověk, který v daném oboru pracuje, ale cítí se být ohrožen na trhu práce. To znamená, že existují obavy, že může o svou pozici přijít, pokud rekvalifikaci nepodstoupí. Aby mohl úřad práce daný kurz proplatit, musí žadatel splnit následující podmínky:


  • Žádost. V případě úhrady rekvalifikačního kurzu úřadem práce, musí žadatel vyplnit žádost a následně počkat na vyjádření úřadu. Požadavek posoudí odborná komise, která přihlíží ke vstupním kvalifikačním požadavkům žadatele pro daný rekvalifikační kurz.

  • Podmínky. Zájemce o rekvalifikaci také musí splnit určité podmínky, mezi které se obvykle řadí plnoletost, dosažený stupeň vzdělání, počítačová gramotnost apod.

  • Zdravotní způsobilost. U některých kurzů je vyžadována zdravotní způsobilost, jež potvrzuje praktický lékař. Zdravotní stav musí také dovolovat absolvování kurzu a výkon profese.

  • Rekvalifikační kurzy musí být potřebné. Odborná komise úřadu práce vyhodnocuje dosavadní kvalifikaci žadatele a zkoumá, zda rekvalifikační kurz skutečně zvýší uplatnění na trhu práce. Zde platí zásada, že rekvalifikace musí být skutečně potřebná a účelná.


Podání žádosti o proplacení ÚP


Z výše uvedeného vyplývá, že ani po splnění těchto podmínek není jisté, že úřad práce zvolenou rekvalifikaci proplatí. Je to však nezbytný první krok. V případě, že jste si kurz vybrali sami, doporučujeme navštívit ÚP a informovat se, že rekvalifikaci skutečně považují za nezbytnou a účelnou. Pracovníky informujte o svém záměru a evidujte se jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání. Dalším krokem je návštěva vybrané vzdělávací společnosti. Ta vyplní příslušný formulář potvrzující, že pořádá požadovaný rekvalifikační kurz a uvede jeho cenu. Vyplněný formulář je třeba dodat zpátky úřadu práce (ve lhůtě minimálně 30 dnů před zahájením kurzu). Využít lze i datové schránky nebo e-mail s elektronickým podpisem.


Čemu věnovat zvýšenou pozornost


Ve chvíli, kdy mají uchazeči schválenou žádost, jim nic nestojí v cestě kurz absolvovat. I tady je však zapotřebí splnit určité podmínky. Obvykle se jedná o docházku, jež musí činit alespoň 80 %. Další podmínkou je účast na závěrečné zkoušce. V případě, že zájemci tyto podmínky nedodrží, budou si muset celý kurz zaplatit sami. Proto se vyplatí volbu rekvalifikace nepodceňovat.


Mohlo by vás zajímat:

bottom of page