top of page

Schválená novela zákoníku práce se dotkne i brigádníků. Na co se musí zaměstnavatelé připravit?

Prakticky po celý rok 2023 rezonuje českou společností očekávaná novela zákoníku práce, která s sebou přinese výrazné změny v mnoha oblastech. Nové podmínky se dotknou například práce na dálku, elektronického doručování důležitých dokumentů, informování o obsahu pracovního poměru, rodičovské dovolené, pracovních podmínek pro chráněné zaměstnance, nepřetržitého odpočinku v týdnu, práce přesčas ve zdravotnictví nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tedy dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce. A právě novinky v oblasti DPČ a DPP významně ovlivní krátkodobé pracovní úvazky, protože na tyto typy smluv nejčastěji pracovali brigádníci, kteří si tak přivydělávali ke studiu, k důchodu nebo brali zkrácený úvazek jako doplněk ke své stálé práci (viz náš článek “Brigádnici se začínají rekrutovat i z řad zaměstnanců”). Bez těchto pracovníků si řada firem neumí představit svůj provoz, neboť dočasnou výpomoc oceňovali nejen v tradičním letním období, ale prakticky při každé příležitosti, kdy se jim navýšil objem zakázek. Proto se dnes podíváme, na co se musí podnikatelé ve světle schválených změn při zaměstnávání brigádníků připravit.

 

Co je cílem novely?

Schválená novela zákoníku práce se výrazně dotkne i brigádníků. Na co se musí zaměstnavatelé připrav

Je třeba hned na začátku podotknout, že ačkoliv chystaná novela budila od začátku značné kontroverze, ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka poukazoval na nutnost zjednodušit pracovní agendu pomocí digitalizace a nastavit jasná pravidla pro práci na dálku, která se rozmohla za covidové pandemie a dodnes si drží vysokou popularitu. Hlavním důvodem však byla podle ministra potřeba transpozice evropských směrnic (směrnice 2019/1152 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v EU a směrnice 2019/1158 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob) do českého právního řádu. Jurečka v této souvislosti doslova uvedl, že “pokud nedotáhneme implementaci, hrozí České republice sankce ve výši 130 milionů korun”. Zároveň přiznal, že za změnami u dohod konaných mimo pracovní poměr stojí snaha o vyšší právní ochranu lidí pracujících na tyto typy smluv, především tedy brigádníků.


Nejzásadnější novinky


Nárok na příplatky


V rámci přiblížení dohod konaných mimo pracovní poměr klasickému zaměstnání zakomponovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) do novelizace zákonné příplatky za práci ve svátek, v noci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a práci o víkendu.


Právo požádat o zaměstnání v pracovním poměru


Jednou z novinek na poli DPČ a DPP je výslovně uvedené právo požádat o zaměstnání v pracovním poměru. Pakliže tedy brigádníci odpracují u zaměstnavatele minimálně 180 dní v předchozích 12 měsících, mohou u něho žádat písemnou formou o přechod na pracovní smlouvu. Na zaměstnavateli pak je, zda této žádosti vyhoví, či nikoliv, avšak v obou případech musí své rozhodnutí zdůvodnit v písemné podobě (maximálně do jednoho měsíce od obdržení žádosti).


Nárok na písemné odůvodnění výpovědi dané ze strany zaměstnavatele


Mezi další nové obligatornosti zaměstnavatele spadá informační povinnost včetně písemného odůvodnění podané výpovědi. Na tento prvek mají brigádníci nárok zejména v případech, kdy se domnívají, že s nimi zaměstnavatel ukončil spolupráci na základě uplatnění některých práv, která jim vyplývají z novelizovaného zákoníku práce.


Povinnost seznámit zaměstnance s rozvrhem pracovní doby


S informační povinností úzce souvisí povinnost seznámit zaměstnance s rozvrhem pracovní doby, a to nejméně tři dny před začátkem směny nebo období, na které byl rozvrh sestaven. Nicméně v tomto případě ponechává novelizace zákoníku možnost, aby se brigádníci i zaměstnavatelé dohodli na jiném časovém předstihu, pakliže s ním budou obě strany souhlasit. Nemění se pouze písemná forma, jež musí být vždy dodržena.


Volno z důvodu všech přípustných překážek v práci na straně zaměstnance


Aby se “dohodáři” blíže přiblížili podmínkám kmenových pracovníků, zanesli zákonodárci do novelizace i nárok na volno z důvodu překážek na straně zaměstnanců. Nově tedy mohou brigádníci navštívit lékaře nebo se zúčastnit pohřbu, přičemž se jim budou tyto překážky v práci započítávat do odpracované doby pro účely výpočtu dovolené. Pokud se však se zaměstnavatelem nedohodnou jinak, nebude jim náležet náhrada odměny.


Nárok na placenou dovolenou


Jedná se o nejzásadnější změnu v oblasti zaměstnávání brigádníků. Pro účely výpočtu dovolené se zavede fiktivní pracovní týden s dobou zaměstnání 20 hodin. Tento nárok vzniká v případě, kdy DPČ nebo DPP nepřetržité trvá minimálně čtyři týdny a pracovník během nich odpracoval nejméně 80 hodin. Pokud dovolenou brigádník nevyčerpá, bude mu proplacena po skončení smlouvy. Nárok na placenou dovolenou jako jediný z výše uvedených nenabývá účinnost již od 1.10 2023, ale až od 1.1. 2024.


Jak se k tomu staví zaměstnavatelé?


Většině zaměstnavatelů se schválené novinky nelíbí s tím, že dojde k výraznému omezení flexibility a tím vymizí i důvod, proč dočasně zaměstnávat pracovníky na dohody. Zároveň poukazují na to, že se výrazně zvýší administrativní zátěž a také náklady na takové brigádníky (podle odhadů až o 33 %). Nejvíce jim pak vadí nárok na dovolenou a nemožnost spočítat skutečné náklady na dohodáře.


Kromě samotné podstaty kritizují i lhůtu, ve které mohli své připomínky ministerstvu zaslat (na 57 zákonů měli pouhých 5 dnů). Podle Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS) se jedná o účelové jednání, ve kterém navrhovatelé formálně dostáli své povinnosti, ale zároveň nedali reálnou šanci tyto připomínky kvalifikovaně sepsat. Představitelé Hospodářské komory ČR (HK) pak dodávají, že schválená novelizace povede k faktickému zániku dohod o provedení práce, protože se firmám již nevyplatí brigádníky za těchto podmínek zaměstnávat a v konečném důsledku se rozšíří zaměstnávání formou nelegálního švarcsystému (o tomto modelu jsem psali například v našem článku “Na co si dát pozor, když hledám zaměstnance a nechci se dostat do křížku se zákonem”).


Přesto je konečná úprava výsledkem kompromisu mezi tripartitou, a proto ji 12. září 2023 schválila Poslanecká sněmovna a o pět dní později podepsal prezident republiky Petr Pavel.


Mohlo by vás zajímat:

bottom of page