top of page

Vše, co potřebujete vědět o platbách za Executive Search

Tím, jak se uzavírá životní cyklus zaměstnance (viz náš článek “Odkud pochází HR a jaký je životní cyklus zaměstnance”), vyvstává potřeba hledat novou pracovní sílu. Výběrové řízení bývá vždy tak trochu sázkou do loterie, neboť každou firmu stojí nemalé finanční náklady, čas i energii a ve finále stejně není 100% jisté, že vybraný kandidát u společnosti vydrží alespoň rok, tedy dobu, po kterou se zapracuje a začne být pro svého zaměstnavatele opravdovým přínosem. Proto se mnoho podnikatelů obrací na personální agentury, které se na recruitment specializují a v rámci svých služeb dokáží kromě náboru zajistit i dočasné pracovníky na libovolně dlouhou dobu formou personálního leasingu, temporary helpu a dalších služeb. Obecně pak platí, že čím je obsazovaná pozice sofistikovanější, tím je výběrové řízení náročnější a složitější. Proto se typicky špatně hledají odborníci v informačních technologiích, o nichž jsme psali v článku “Nábor pracovníků v IT oborech”, zkušení právníci nebo vrcholoví manažeři. A právě na vrcholový management cílí služba Executive Search, jež dokáže specialisty v tomto oboru efektivně nalézt. Klienty pak v tomto ohledu samozřejmě zajímá, jak je to s platbou za vyhledání špičkového specialisty, a proto se na tento aspekt podíváme v dnešním článku.

 

Jak je to s platbou za Executive Search?

Vše, co potřebujete vědět o platbách za Executive Search

Platba za služby Executive Search je obvykle založena na dohodě mezi klientem (organizací, která hledá kandidáty na vyšší manažerské pozice) a rekrutační firmou, která se specializuje na vyhledávání a nábor vhodných kandidátů. Záleží tedy na obou subjektech, jak se mezi sebou domluví, nicméně v obecné rovině lze tuto službu rozdělit na dva základní typy.


Honorářový model


V případě tohoto modelu ovlivňují cenu honoráře zejména rozsah služeb (čím komplexnější, tím vyšší poplatek) a sofistikovanost obsazované pozice, přičemž do hry může vstoupit i reputace a know-how agentury, jež Executive Search poskytuje. Honorář pak lze vyplatit dvojím způsobem:


Fixní poplatek


Klient se může dohodnout s poskytovatelem služby na fixní částce. Tato varianta sice patří mezi ty levnější, avšak její hlavní nevýhoda spočívá v tom, že je předem dohodnutá výše honoráře nezávislá na výsledku hledání, tzn. že si agentura účtuje peníze za vyhledávání, ale negarantuje úspěšné obsazení pracovní pozice.


Procentuální podíl z ročního pla


Proto je v praxi běžnější dohoda, kdy agentura stanovuje výši honoráře jako procentuální podíl z očekávaného ročního platu vybraného manažera (nejčastěji se jedná o 20 % až 35 %). Klient pak obdrží od poskytovatele Executive Search fakturu až po úspěšném nástupu vybraného kandidáta do pozice.


Fakturační způsob


I v případě fakturačního způsobu platby záleží především na tom, jak se klient s agenturou domluví. Poskytovatelé služby Executive Search jsou v tomto směru velmi flexibilní a snaží se vyjít zákazníkovi maximálně vstříc. Přesto nejčastěji nabízí dvě následující možnosti:


Jednorázová platba


Jak už název napovídá, jedná se o jednorázové vyplacení celé částky bez dalších nákladů. Na rozdíl od fixního poplatku se vyplácí až poté, co klient volnou pozici obsadí agenturou vybraným kandidátem. Na druhou stranu je pak samozřejmě dražší.


Částkové platby


Pakliže se dohodnete s agenturou na Executive Search, nejpravděpodobněji budete hradit tuto službu ve třech splátkách. První zaplatíte hned po zadání, druhá se standardně vyplácí při představení vybraných kandidátů a poslední 30 dnů po nástupu.


Dodatečné poplatky


Mnoho agentur poskytuje kromě vyhledání zkušeného specialisty doplňkové služby, jež si účtují zvlášť. Patří mezi ně například poradenství při tvorbě pracovních pozic, analýza trhu práce (viz náš článek “Nábor zaměstnanců v kontextu trhu práce - kde je nejobtížnější?”) a ostatní rekrutační služby. Ušetřit naopak můžete u poskytovatelů, kteří nabízejí novou náborovou službu zdarma, pokud se nově najatý kandidát neosvědčí v daném pracovním prostředí během určité doby.


Základem je písemná smlouva


Ať už se dohodnete s poskytovatelem služby jakkoliv, základním pilířem je vždy sepsaná písemná smlouva. V ní by měly být podrobně definovány podmínky hledání a platby za služby Executive Search, přičemž doporučujeme vyjasnit si v ní také výši kancelářských výdajů, čas, po který bude agentura vyhledávání provádět, a také jaký bude postup v případě, že se poskytovateli vhodného kandidáta nepodaří nalézt.


Mohlo by vás zajímat:

bottom of page