top of page

Co je třeba zohlednit při výběru dočasně přidělených zaměstnanců?

Ačkoliv naše vláda před dvěma měsíci schválila novelu zákoníku práce, která významně omezila flexibilitu krátkodobých pracovních úvazků (viz náš článek “Schválená novela zákoníku práce se dotkne i brigádníků. Na co se musí zaměstnavatelé připravit?”), na oblibě agenturního zaměstnání formou dočasného přidělení zaměstnance se to zatím výrazně neprojevilo. Logicky pak před vánočními svátky sáhne řada podnikatelů po dočasném personálu na činnosti spojené s tímto obdobím, jako je například prodej kaprů, prodej vánočních stromků, doplňování zboží v supermarketech a hypermarketech, rozvoz zboží, práce ve skladech či call centrech na zákaznických linkách a podobně. Samozřejmě přitom platí, že dočasné přidělení zaměstnance nemusí firmy využívat jen na brigádnické pozice, ale mohou tímto způsobem řešit chybějící pracovní sílu na delší časové úseky typu sezónních prací, nečekaného zvýšení objemu zakázek, chřipkového období nebo v případech, kdy se potýkají s dočasným nedostatkem kmenových zaměstnanců. Ve všech těchto situacích dokáže personální agentura účinně pomoci, avšak ještě před tím, než se na ni ohledně dočasného přidělení zaměstnanců obrátíte, přečtěte si tento článek, kde Vám poradíme, na jaké aspekty se u této oblíbené služby zaměřit.

 

Začíná to definicí potřeb

Co je třeba zohlednit při výběru dočasně přidělených zaměstnanců?

Jako zákazník nejlépe víte, koho na obsazovanou pozici potřebujete. I v případech, kdy se rozhodnete řešit volné pracovní místo pouze dočasným personálem, mějte na paměti, že čím lépe definujete požadavky na agenturní pracovníky, tím kvalitnější zaměstnance Vám personální agentura dodá. Vycházet při tom můžete z našeho článku “Analýza pracovního místa jako základ úspěšného náboru”. Při tvorbě požadavků na dočasně přidělené zaměstnance se zaměřte především na následující body:


  • Dovednosti. Jedná se o soubor dovedností, kterými musí zaměstnanec disponovat. Z praxe můžeme doporučit, abyste do těchto požadavků zanesli kromě tvrdých dovedností (hard skills) i ty měkké (soft skills), jako je například zodpovědnost, empatie, asertivita nebo schopnost pracovat v týmu.

  • Zkušenosti. Dostatečné zkušenosti jsou běžným požadavkem, který si klienti kladou, když chtějí vyřešit aktuální nedostatek pracovní síly prostřednictvím dočasného přidělení zaměstnance. U tohoto bodu radíme, abyste zvážili, jaké typy zkušeností jsou skutečně nezbytné pro obsazovanou pozici. Příliš tvrdá kritéria mohou hledání vhodných pracovníků prodloužit, což je nepříjemné zejména ve chvíli, kdy na doplnění personálu spěcháte.

  • Časový rámec. Úzce souvisí s předchozím bodem. Pro správné nastavení služby je důležité, abyste dopředu určili lhůtu, ve které chcete personál dodat. V případě zájmu Vám pak některé agentury mohou nabídnout i tzv. Perm to Perm, což je model, v němž se z pronajatého pracovníka stane pracovník kmenový, samozřejmě za předpokladu, že se osvědčí. Zároveň je důležité upozornit na to, že Vám žádná personální agentura nezajistí dočasné přidělení zaměstnance ze dne na den, a proto je nutné kontaktovat ji v dostatečném předstihu.


Další aspekty výběru agenturních pracovníků


Pakliže jste definovali základní požadavky na pronajaté zaměstnance, přichází na řadu hodnocení vybraných kandidátů. Zde by Vás mělo zajímat především:


  • Předchozí praxe. Praxe mnohé napoví o reálných zkušenostech dočasně přidělených zaměstnanců. Na druhou stranu je nutné přistupovat k ní obezřetně a chápat ji v souvislostech. Samotný fakt, že pracovník vykonával určitý druh činnosti delší časové období totiž automaticky neznamená, že dělal tuto práci dobře.

  • Reference. Reference představují účinný nástroj, jak si ověřit kvalitu vybraných kandidátů. Ve světě recruitmentu se nejedná o žádnou novinku, a proto jsme se tomuto tématu věnovali v článku “Reference jako důležitá součást náboru pracovníků”.

  • Portfolio nebo ukázky práce. Pokud je to relevantní, můžete žádat o ukázky práce nebo portfolio, abyste lépe posoudili jejich dovednosti. Ze své podstaty se tento bod dotýká profesí, jako je například grafik, webdesigner apod.


Dočasné přidělení zaměstnance v kontextu pracovního prostředí


Poslední aspekt, jenž je třeba zohlednit. V praxi se totiž může stát, že vybraný pracovník splňuje všechna kritéria a zdá se jako ideální kandidát, ale z nějakého důvodu nezapadne do Vaši firmy. V takovém případě sice personální agentury obvykle garantují výměnu za jiného, avšak dočasné přidělení zaměstnance se tím zkomplikuje, a o to zcela jistě nestojíte. Proto je nutné uvažovat nad agenturními pracovníky v kontextu Vaší firemní kultury.

Mohlo by vás zajímat:

bottom of page