top of page

Pracovní morálka má přímý vliv na efektivitu firmy. Jak jí zvýšit?

Není žádným tajemstvím, že každou firmu dělají lidé a každá organizace je pouze tak silná, jak silní jsou její zaměstnanci. Každý podnik přitom chce pracovité zaměstnance, kteří jsou dostatečně aktivní a do organizace přinesou nové nápady a svěží vítr. Zatímco u nových pracovníků to obvykle nebývá problém, kolegové, již pro organizaci pracují nějaký pátek, mohou vykazovat ztrátu nebo oslabení motivace. To je častý problém, protože se všeobecně ví, že pracovní morálka má přímý vliv na efektivitu firmy. Demotivovaní zaměstnanci tak hůř plní zadané úkoly a mají problém s dodržováním vytyčených cílů. V této fázi je důležité, aby si vedení společnosti sedlo a definovalo příčiny špatné pracovní morálky včetně návrhů na její zlepšení.

 

Definice pracovní morálky

Pracovní morálka má přímý vliv na efektivitu firmy. Jak jí zvýšit?

Abychom neoperovali s prázdnými pojmy, musíme si nejdříve vysvětlit význam slova “morálka”. Slovo “moralitas” k nám přišlo z latiny a označuje správné chování. Jeho odvozenina mos, mores značí mrav nebo mravy. Morálka se tak překládá jako celková představa správného a etického jednání ve společnosti. Samozřejmě ve spojení s pracovní morálkou se jedná o to, aby zaměstnanec plnil zadané úkoly osobně, řádně a včas ku prospěchu svého zaměstnavatele. Používá-li například takový pracovník firemní nástroje (telefon, počítač, osobní automobil atd.), musí dbát zvýšené ostražitosti a při ukončení pracovního poměru zaměstnavateli všechny firemní nástroje vrátit, samozřejmě s přihlédnutím k běžnému opotřebení.


Nejčastější příčiny špatné pracovní morálky


Než se vrhnete do způsobů, jak zlepšit pracovní morálku, přečtěte si nejčastější příčiny, které nás při podávání vysokých pracovních výkonů brzdí.


 • Vysoký stres. K tomuto jen řekněme, že příliš mnoho stresu pracovníky ve výkonech brzdí. “Špatný” stres způsobuje celou řadu fyzických i psychických obtíží a narušuje klima v pracovních týmech.

 • Nedostatek výzev. Správně motivovaný zaměstnanec miluje výzvy, protože ho v práci posouvají stále dál. Naopak čím hlouběji se propadne do rutiny, tím víc stagnuje, práce ho nebaví, nudí se a jeho pracovní morálka rapidně klesá.

 • Špatné vedení. Věděli jste, že špatné vedení je nejčastější příčinou poklesu pracovní morálky? Pracovníci vytvářejí svou nejlepší práci, pokud se cítí podporováni, oceňováni a odměňováni. Pakliže jejich tým vede manažer, který je vyloženě agresivní, direktivní a neumí komunikovat s okolím, zadělává si na demotivované zaměstnance.

 • Chybí smysl. Zaměstnanci nejsou výrobní stroje, a proto musí ve své činnosti vidět smysl. Potřebují vědět, kam jejich práce směřuje a v ideálním případě znát vizi celé společnosti. Pokud pracují pouze proto, že musí, na jejich produktivitě se to citelně projeví.

 • Špatná komunikace. Komunikace je základ, a proto jsme o ní psali v článku “Komunikace na pracovišti přímo ovlivňuje ekonomickou prosperitu podniku”. Bohužel se stále jedná o častý nešvar. Zejména různé schůze a porady by měly mít jasně stanovený cíl (ať už se jedná o zhodnocení uplynulého měsíce nebo strategii na následující období). Neefektivní komunikace brzdí celou firmu a demotivuje samotné zaměstnance.


6 tipů, jak zvýšit pracovní morálku


Dobrého zaměstnance je potřeba motivovat dlouhodobě, stejně jako se dlouhodobě buduje loajalita nebo důvěra. Zkusit můžete následující tipy:


 • Pochvala. Pochvala nic nestojí a přitom dělá zázraky. Zaměstnanec si tím u nadřízeného potvrdí, že náročný úkol zvládl dobře nebo že třeba prezentaci stihnul v šibeničním termínu. Známé marketingové pravidlo praví, že nejvíce motivující hodnocení obsahuje 70 % pochvaly a 30 % kritiky. Manažer, který nechválí ani za mimořádné výkony a považuje dobře odvedenou práci za standard, se časem bude divit, že z jeho pečlivě vybraného týmu zůstali jen demotivovaní pracovníci.

 • Otevřená komunikace. Pro zvýšení pracovní morálky jděte přímo ke zdroji. Dejte prostor samotným zaměstnancům, aby se vyjádřili, s čím jsou spokojení a kde vidí rezervy. Jestliže se budou ostýchat mluvit otevřeně, můžete dotazování provést formou anonymních dotazníků.

 • Rozvoj zaměstnanců. Jedním z osvědčených způsobů, jak zvýšit pracovní morálku zaměstnanců, je podporovat jejich pracovní schopnosti. V dnešní době je již standardem, že jednotlivé společnosti pořádají pro své pracovníky různé semináře, školení, výuku cizích jazyků na pracovišti apod.

 • Nezapomeňte na zpětnou vazbu. Poskytnutí zpětné vazby je důležitým vodítkem, které zaměstnancům udává směr a nemělo by chybět v žádné společnosti.

 • Investujte do leaderů. Zde platí přímá úměra. Čím lepší manažer, tím lepší jeho tým. Správný nadřízený se nepozná podle toho, že zvládá všechny úkoly svých zaměstnanců, ale že dokáže jednotlivé úkoly správně delegovat. Manažer je jednou z klíčových osob (tzv. key people) celé organizace, a proto se vyplatí na jeho platu nešetřit.

 • Teambuilding. Teambuilding je výborný způsob, jak stmelit pracovní tým a povzbudit týmového ducha. Pro pracovníky je přínosné vidět své kolegy v jiných rolích, než na které byli zvyklí. Účastníci teambulidingu by se také měli naučit lépe spolupracovat, zvládat krizové situace, rozvíjet komunikační schopnosti atd. Hlavním cílem této akce je, aby se členové naučili pracovat jako tým efektivněji a produktivněji v uvolněné, pozitivní atmosféře.

Mohlo by vás zajímat:

bottom of page