top of page

Jaké existují druhy pracovních povolení aneb jakým způsobem lze zaměstnat cizince

Zaměstnávání cizinců se těší v České republice dlouhodobé oblibě, neboť tato pracovní síla vyjde obvykle levněji než tuzemští pracovníci a je ochotna vykonávat práce, o které čeští zaměstnanci nemají zájem. Z tohoto důvodu v některých oborech narostl počet cizinců do takových výšin, že se bez zahraničních pracovníků neobejdou. Týká se to například zpracovatelského průmyslu, kde bylo zaměstnáno v roce 2020 celkem 31,2 % z celkového počtu cizinců ze všech států Evropské unie. Po ruské agresi pak naše republika zaznamenala výrazný nárůst Ukrajinců (viz náš článek “Podle dat Ministerstva práce a sociálních věcí v ČR kontinuálně přibývají pracovníci z Ukrajiny”), kteří přeskočili do té doby vedoucí Slováky. Dá se tedy konstatovat, že české firmy o zahraniční pracovní sílu stojí, avšak jejich většímu rozmachu často brání administrativní překážky spojené s pracovním povolením. Zatímco občané pocházející z Evropské unie, Švýcarska, Norska, Islandu a Lichtenštejnska žádné povolení nepotřebují, v případě příslušníků z třetích zemí se to již bez tohoto oprávnění neobejde. Ačkoliv se i na tomto poli byrokracie od roku 2014 značně zjednodušila, stále existuje mnoho podnikatelů, kteří tápou v tom, jaké pracovní povolení pro své zaměstnance z řad cizinců mimo EU vlastně potřebují. Proto jsme připravili tento článek, kde celou problematiku osvětlujeme.

 

Zaměstnanecká karta jakožto základní typ pracovního povolení

Jaké existují druhy pracovních povolení aneb jakým způsobem lze zaměstnat cizince

Jedná se o základní typ povolení k zaměstnání a pobytu, který vydává Ministerstvo vnitra ČR na základě cizincovy žádosti. Tu může budoucí pracovník podat ve svém rodném státě (na české ambasádě) nebo přímo v ČR na Ministerstvu vnitra. Aby bylo pracovní povolení schváleno, musí zahraniční zaměstnanec doložit platnou pracovní smlouvu (zákoník v tomto případě stanoví, že je nutné, aby byla mzda nad základní sazbou minimální měsíční mzdy, která činí v roce 2023 17 300 korun a zároveň trvala týdenní pracovní doba alespoň 15 hodin).


Vzhledem k tomu, že lhůta pro vydání tohoto pracovního povolení dosahuje maximálně 90 dnů, musí si o něj zaměstnanec požádat s dostatečným předstihem, tzn. alespoň 3 měsíce před plánovaným příjezdem a nástupem do nového zaměstnání v České republice. Po tom, co je žádost schválena, už stačí jen odevzdat své biometrické údaje na Ministerstvu vnitra a cizinec může na našem území legálně pracovat.


Ze strany zaměstnavatele ukládá zákon povinnost nejprve obsazovanou pozici nahlásit na krajskou pobočku Úřadu práce ČR (k tomuto účelu slouží speciální formulář “Hlášenka volného pracovního místa”). Pakliže se toto místo nepodaří obsadit do 30 dnů od zveřejnění, dostane pozice unikátní číslo, které se vyplňuje do žádosti o zaměstnaneckou kartu. Po zaměstnání zahraničního pracovníka je již jen nutné informovat o této skutečnosti úřad práce prostřednictvím formuláře “Informace o nástupu do zaměstnání”.


Modrá karta


Modrá karta se v mnohém podobá té zaměstnanecké, avšak je určena pro specialisty s vysokoškolským vzděláním. Umožňuje dlouhodobý pobyt na našem území za účelem výkonu zaměstnání a platí maximálně 24 měsíců. Cizinec, jenž chce zažádat o toto pracovní povolení, musí k žádosti kromě diplomu přiložit pracovní smlouvu a doložit místo svého pobytu v České republice (např. formou nájemní smlouvy apod.). Pro zaměstnavatele pak platí povinnost garantovat v pracovní smlouvě roční příjem v minimální výši 1,5násobku průměrné hrubé roční mzdy v ČR, tedy v roce 2023 725 832 korun.


Zde je na místě upozornit na to, že průměrná mzda se každým rokem mění, přičemž se její výše stanovuje vždy 1. května daného roku. Má-li tedy žadatel v pracovní smlouvě uvedenou starou částku, jež neodpovídá nové výši, může sice Velvyslanectví České republiky tuto žádost přijmout, ale zároveň vyzve cizince k tomu, aby odstranil vadu v žádosti. To samé se týká i zahraničních pracovníků, kteří si chtějí modrou kartu prodloužit. Pokud tedy víte, že bude některý z vašich zaměstnanců v dubnu nebo květnu potřebovat pracovní povolení prodloužit a existuje zde možnost, že minimální výši své mzdy nesplní, doporučujeme žádost podat co nejdříve. O modrou kartu pak lze zažádat kromě klasické cesty i prostřednictvím vládních programů. Pro tyto účely můžete využít Program klíčový a vědecký personál nebo Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec.


Vnitropodniková karta


Posledním typem je vnitropodniková karta, respektive karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance, jak se toto pracovní povolení správně nazývá. Jejím účelem je převod pracovníka ze státu mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) na český (potažmo eurounijní) pracovní trh, avšak pouze pro výkon práce na pozici manažera, specialisty či placeného stážisty.Mohlo by vás zajímat:

bottom of page