top of page

Odkud pochází HR a jaký je životní cyklus zaměstnance

Známé pořekadlo praví, že řetěz je pouze tak silný, jak silný je jeho nejslabší článek. A to samé se dá říct o firmách a jejich zaměstnancích. O to, aby články v řetězci byly co nejsilnější, se stará oddělení HR. Jsou to právě personalisté, kteří vybírají (a následně se starají o) zaměstnance do společnosti. Činnost tohoto oddělení není na první pohled patrná, avšak o to důležitější roli hraje. Již dávno neplatí, že HR pouze zajišťuje administrativu a přehled smluv. Moderní personalistika je komplexní obor, jak Vám ukáže následující článek.

 

Odkud pochází HR

Odkud pochází HR a jaký je životní cyklus zaměstnance

Termín “HR” je zkratkou anglického názvosloví “human resources” a do češtiny se překládá jako “lidské zdroje”. Jedná se o mix ekonomie, managementu a andragogiky. Dnes se dá již tento obor studovat na tuzemských vysokých školách (například Masarykův ústav ČVUT). Výběr pracovníků je totiž skutečná věda, která přímo ovlivňuje fungování společnosti. Nábor by tedy měli provádět jen kvalifikované osoby. HR za dobu své existence dosáhl významného pokroku. Moderní oddělení lidských zdrojů vyžaduje, aby jeho pracovníci dokonale znali strukturu firmy. Jen tak dokáží fundovaně vyselektovat vhodného uchazeče na volnou pracovní pozici. Bylo by však chybou domnívat se, že role HR je pouze při náboru nových pracovníků. Ve skutečnosti provází zaměstnance po celou dobu zaměstnání v dané společnosti. Říká se tomu životní cyklus zaměstnance.


Životní cyklus zaměstnance


Životní cyklus zaměstnance je nedílnou součástí působení pracovníka ve firmě a obvykle má 4 následující fáze:


  1. Oslovení. Nejdřív ze všeho musí oddělení HR nového zaměstnance oslovit. Nejčastěji se tak děje formou pracovního inzerátu. Napsat pouze inzerát však v dnešní době již nestačí, a proto musí firmy volit další nástroje. Jedním z nejúčinnějších nástrojů dneška jsou sociální sítě. Pomocí Instagramu představíte budoucímu kolegovi, jak to u Vás v organizaci vypadá. Zájemce o práci tak získá reálný obraz každodenní reality ve Vaší společnosti.

  2. Nábor. V tento okamžik máte první fázi za sebou a čeká Vás nábor. Setkáte se s uchazeči tváří v tvář a uděláte si o nich obrázek. Zde je důležité upozornit na to, abyste se na potenciálního kolegu nedívali jen jako na zdroj výdělku. Naproti Vám bude sedět člověk, který má také svá očekávání. Proto se vyplatí nepodcenit přípravu a mít jasnou představu o tom, co můžete nabídnout a jak budete nového zaměstnance motivovat.

  3. Péče o zaměstnance. V praxi se tato fáze označuje jako leadership. Jedná se o dlouhodobý proces, protože zaměstnance chcete nejen nalákat na nové místo, ale také chcete, aby na něm vydržel (vysoká fluktuace se prodražuje a je pro firmy neefektivní). Pakliže Vás trápí tento problém, vraťte se do fáze náboru, abyste zjistili, zda pracovníkům nechybí to, co na začátku očekávali. Role HR oddělení při péči o zaměstnance zahrnuje i různá školení, kurzy apod.

  4. Rozloučení. Rozloučením se uzavírá životní cyklus zaměstnance ve Vaší společnosti. To, že se cesty pracovníků a firmy rozejdou, je přirozený vývoj. Avšak bylo by velkou chybou podceňovat nebo zcela ignorovat tuto fázi. Vždy dbejte na to, aby rozloučení proběhlo v dobrém a důstojně. Uvidíte, že se Vám to vrátí. Odcházející zaměstnanec za sebe může doporučit náhradu nebo se o Vás může pochvalně zmínit na sociálních sítích. Nezapomínejte na to, že Česká republika je celkem malý rybník a zprávy se zde šíří velmi rychle. Určitě nechcete, aby bývalí zaměstnanci přetřásali Vaše pracně budované jméno na internetu v negativním duchu.


Mohlo by vás zajímat:

bottom of page