top of page

Pracovníci z Ukrajiny budou mít snazší přístup na pracovní trh

Podle aktuálních informací se od začátku invaze Ruské federace na Ukrajinu přemístilo na území České republiky už 270 tisíc Ukrajinců. ČR jako jedna z prvních nabídla uprchlíkům pomocnou ruku. Vznikla řada sbírek na podporu válkou sužovaným lidem včetně různých akcí a programů, z nichž můžeme jmenovat například platformu HelpUkranians.eu, která funguje na jednoduché bázi inzerátů, kde inzerenti nabízejí nebo poptávají pomoc.

 

Pracovníci z Ukrajiny v tuzemsku

Pracovníci z Ukrajiny budou mít snazší přístup na pracovní trh

Nově příchozí Ukrajince pálí zejména dva problémy - nemají kde bydlet a nemají práci. Nedostatek volných ubytovacích kapacit by mohla zmírnit státní dávka pro domácnosti, které uprchlíky ubytují. Uvažuje se o částce 3000 korun za měsíc na jednu osobu, nejvýše však 9000 korun měsíčně. Tyto příspěvky ale nejsou samospásné. Cílem je, aby si Ukrajinci nalezli v tuzemsku práci a byli soběstační. V tom jim dosud bránila složitá administrativa, neboť Ukrajina není členem Evropské unie a zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny je administrativně náročnější.


I v tomto směru udělala česká vláda krok kupředu, když zavedla institut dočasné ochrany. Ukrajinci jsou tak považováni za cizince s povoleným trvalým pobytem a mají volný vstup na tuzemský trh práce. K legálnímu zaměstnání v České republice tak už nepotřebují pracovní povolení.


Institut dočasné ochrany


Pojem “dočasná ochrana” není v evropském právu nijak nový. Už v roce 2001 přijala Evropská unie Směrnici Rady č 2001/55/ES, která upravuje minimální normy pro poskytování dočasné ochrany v případě hromadného přílivu vysídlených osob. Směrnice byla původně přijata kvůli ozbrojenému konfliktu v Jugoslávii v období 90. let. Tehdy začalo proudit z Balkánu do zemí EU velké množství lidí prchajících před válkou. Aby byly na podobné situace členské státy v budoucnu lépe připraveny a dokázaly pružněji reagovat, bylo zapotřebí vytvořit nový právní rámec. Do českého právního systému se směrnice transponovala zákonem o dočasné ochraně cizinců.


Až do současné války na Ukrajině nebyla směrnice ani zákon nikdy použity, protože k jejich aktivaci je potřeba vyhlášení dočasné ochrany rozhodnutím Rady EU. Kromě nově příchozích pracovníků z Ukrajiny se tento právní rámec vztahuje i na osoby, které měly před vypuknutím konfliktu na Ukrajině trvalý pobyt (k 24. únoru 2022) a zároveň nemají možnost se do své domoviny vrátit. Naopak se nevztahuje na studenty a další osoby, které mají na Ukrajině pouze přechodný pobyt a cizince, jimž byla dočasná ochrana udělena nebo o ni požádali v jiném členském státě EU.

Mohlo by vás zajímat:

bottom of page