top of page

Pracovní posudek. Co to je a jaké má náležitosti

Zatímco v dobách minulých bylo naprosto běžné, že byl při náboru nového zaměstnance vyžadován pracovní posudek, v současnosti je toto hodnocení spíš na ústupu a nahrazují ho testy osobnosti. Přesto stále existují zaměstnavatelé, kteří tímto způsobem požadují prověření budoucího kolegy. V některých případech probíhá hodnocení uchazeče o práci formou telefonického rozhovoru s bývalým nadřízeným, tento způsob však nemůže nazvat klasickým pracovním posudkem, jak si vysvětlíme v následujících řádcích.

 

Důležité upozornění na začátek

Pracovní posudek. Co to je a jaké má náležitosti

V prvé řadě je důležité upozornit na častý omyl, kterého se lidé dopouštějí, tedy záměnu pracovního posudku za potvrzení o zaměstnání (známý jako zápočtový list). Potvrzení o zaměstnání vydávají zaměstnavatelé vždy, výjimkou jsou pouze některé práce vykonávané na dohodu o provedení práce. Zápočtový list je také jedním z dokumentů, jež musí zaměstnanec doložit při nástupu do nového zaměstnání. O pracovním posudku se zmiňuje zákoník práce, který říká, že se jedná o “veškeré písemnosti týkající se hodnocení práce zaměstnance, jeho kvalifikace, schopností a dalších skutečností, které mají vztah k výkonu práce”.


Co to je pracovní posudek


Pracovní posudek definuje zákoník práce, který také upravuje jeho vydávání. Zde je na místě zmínit, že zákoník práce hovoří v prvé řadě o posudku o pracovní činnosti, teprve až potom ve zkratce o pracovním posudku. Jeho vydání není automatické, bývalý zaměstnanec o něj musí požádat. V takovém případě je zaměstnavatel povinen vyhotovit a vydat pracovní posudek do 15 dnů. Nemusí jej ale vydat dříve, než 2 měsíce před tím, než má skončit zaměstnání. V praxi se tedy jedná o pracovníky, kteří jsou již ve výpovědní lhůtě, případně v zaměstnání už skončili.


Náležitosti pracovního posudku


Pracovní posudek má obsahovat určité informace týkající se vás a vaší bývalé práce a přístupu k ní. Mezi tyto informace se řadí:


 • jméno a příjmení

 • společnost, u které byla práce vykonávána,

 • datum nástupu a ukončení pracovního poměru,

 • pracovní pozici,

 • datum a místo vypracování pracovního posudku,

 • podpis osoby, která ho vypracovala,

 • hodnocení práce, například

 • dosažená kvalifikace

 • pracovní náplň

 • hodnocení osobních vlastností, které se vztahují k výkonu práce

 • celkový vztah k práci i spolupracovníkům


Co dělat, když s posudkem nesouhlasíte


V praxi se ne vždy rozejdou zaměstnavatelé se svými zaměstnanci v dobrém. Může se stát, že v takovém případě se rozhodnou firmy si to s bývalým pracovníkem “vyřídit” prostřednictvím pracovního posudku. Nesouhlasí-li zaměstnanec s hodnocením, může se domáhat do 3 měsíců jeho úpravy u soudu. Stačí podat žalobu na to, aby zaměstnavateli bylo uloženo přiměřeně jej upravit - něco vypustit, něco doplnit apod. Upravení posudku není jedinou možností, kterou bývalý zaměstnanec má. Pakliže nebyl pracovník vinou negativního hodnocení (které se nezakládalo na pravdě) přijat do nového zaměstnání, má možnost požadovat po bývalém zaměstnavateli náhradu škody v podobě ušlého výdělku.


Mohlo by vás zajímat:

bottom of page