top of page

Jednotlivé fáze personálního leasingu aneb jak pracuje personální agentura

Personální otázky řeší každá firma. Tím, jak končí životní cyklus zaměstnanců (viz článek “Odkud pochází HR a jaký je životní cyklus zaměstnance”), nastává potřeba nahradit je novými. Tak začíná výběrové řízení. Hovoříme-li o náboru nových pracovníků, musíme konstatovat, že se jedná o složitý proces. Bývá náročný na čas i na peníze, přičemž zaměstnavatelé nikdy neví, jak dopadne. Může se stát, že se vybraný kandidát v praxi neosvědčí a skončí ve zkušební době nebo je v zaměstnání nespokojený a odejde na vlastní žádost. V takovém případě je výběrové řízení neúspěšné a firma musí hledat znovu. Pakliže organizace shání pracovníky na omezenou dobu, lze využít služeb personálních agentur a domluvit se na personálním leasingu (viz článek “Personální leasing vám pomůže navýšit personální kapacity”). Někteří podnikatelé se touto cestou vydali, jiní o této možnosti uvažují, ale neví, jak funguje v praxi. Proto si v dnešním článku rozebereme, jaké konkrétní fáze tato služba zahrnuje a jakým stylem pracují personální agentury.

 

Fáze personálního leasingu

Jednotlivé fáze personálního leasingu aneb jak pracuje personální agentura

 • Identifikace. Aby mohly personální agentury efektivně pracovat, musí vědět, jaké zaměstnance zákazník poptává. Proto v první fázi identifikují požadavky na nového pracovníka. Typicky se jedná o tvrdé dovednosti (v praxi se používá termín “hard skills”), jako je kvalifikace, počítačová gramotnost, jazykové znalosti a odborné znalosti. Výhodou hard skills je, že se dají snadno měřit. Velmi častým nárokem je také délka praxe. Zároveň klienti poptávají “soft skills” (měkké dovednosti), u kterých kralují komunikační schopnosti, zodpovědnost, spolehlivost a samostatnost.

 • Vyhledávání. Po první fázi přichází na řadu vyhledávání. Jedná se o jednu z klíčových oblastí personálního leasingu, neboť zde platí přímá úměra: čím konkrétnější budou informace poskytnuté klientem, tím více budou odpovídat svým profilem zaměstnanci dodaní agenturou (tzn. mix hard skills a soft skills). Proto se vyplatí identifikaci nepodcenit. Při vyhledávání nových pracovníků používají personální agentury řadu metod, mezi které spadá například:


 • Pracovní portály (viz náš článek “Portály na hledání zaměstnanců”),

 • Vlastní databáze kontaktů,

 • Reference stávajících zaměstnanců,

 • Média,

 • Sociální sítě,

 • Osobní kontakty,

 • Náborová centra.


 • Ověřování. Ve chvíli, kdy personální agentura vytipuje vhodné kandidáty, musí si jejich údaje ověřit. Proto v rámci personálního leasingu testuje uchazečovy znalosti a schopnosti. Testy se nejčastěji zaměřují na znalost cizích jazyků, počítačovou gramotnost, odbornou způsobilost a manuální zručnost. Samozřejmě vždy záleží na konkrétní pozici. V případě měkkých dovedností je situace o něco složitější, protože nejsou zřejmé na první pohled a nedají se jednoduše změřit. Nicméně zkušený personalista je dokáže rozpoznat.

 • Koordinace. Ke každému projektu je přidělen koordinátor (případně několik koordinátorů). Jeho úkolem je starat se o přidělené zaměstnance a pomáhat jim v adaptaci na nové prostředí. Často bývá přítomen přímo na směnách a kromě adaptace zajišťuje ubytování a dopravu (je-li třeba). Zároveň hlídá docházkovost a komunikuje s mistry. Slouží tedy jako spojovací článek mezi pracovníky a klientem.

 • Zpětná vazba. Feedback je důležitý pro správné fungování personálního leasingu. Bez zpětné vazby by agentury práce nevěděly, jak si jejich projekt stojí a zda nastavená služba skutečně probíhá optimálním způsobem. Proto přichází na řadu statistiky. Seriózní agentura se řídí heslem “čísla nikdy nelžou”. Sledování statistik pomáhá identifikovat, co se daří a kde je prostor pro zlepšení. Dalším oblíbeným nástrojem pro měření efektivity jsou dotazníky spokojenosti.


Shrnutí


V článku jsme si bodově představili, jak probíhá personální leasing. V praxi se tyto fáze často překrývají a do hry vstupují další subjekty. V případě cizinců je to například tlumočník, kterého též zajišťuje personální agentura.


Mohlo by vás zajímat:

bottom of page