top of page

Recruitment Process Outsourcing je služba, která Vám uvolní ruce, když Vaše HR nestíhá

Human Resources je jedno z nejdůležitějších oddělení každé firmy, neboť přímo odpovídá za recruitment nových zaměstnanců, a jak je známo, je to právě lidský kapitál, jenž je nejcennějším artiklem každé společnosti. Zde více než kde jinde platí přímá úměra: Čím kvalitněji bude nábor proveden, tím kvalitnější zaměstnance se podaří nalákat. Ovšem ne každá firma má vlastní personální oddělení (zejména menší firmy, rodinné podniky a také řada živnostníků), a tak se recruitmentem zaměstnanců v těchto případech zabývá například sekretářka nebo ve větších společnostech sám majitel. I ve chvíli, kdy máte vlastní funkční oddělení lidských zdrojů, nemáte ještě zcela vyhráno, protože se může snadno stát, že klíčový manažer zrovna onemocněl, případně z firmy zcela odchází a Vy jej nemáte kým nahradit. Ve všech těchto případech je vhodnou volbou využít Recruitment Process Outsourcing (RPO), který Vám uvolní ruce při náboru nových pracovníků a zastoupí personalisty v době, kdy Vaše interní kapacity v HR na nábor nových zaměstnanců z nějakého důvodu nestačí.

 

Seznamte se se službou Recruitment Process Outsourcing (RPO)

Recruitment Process Outsourcing je služba, která Vám uvolní ruce, když Vaše HR nestíhá

Nábor pracovníků je věda, u které se vždy nepodaří optimalizovat všechny procesy. Stačí, aby se firma dostala do další fáze svého vývoje, expandovala na zahraniční trhy, zvýšila objem výroby nebo poptávala vyšší počet specialistů (například z oblasti informačních technologií, o čemž jsme psali v článcích “Poradíme, jak získat zaměstnance do IT sektoru” a “Nábor pracovníků v IT oborech”). Tyto případy jsou zkouškou ohněm pro každé oddělení lidských zdrojů, jež jsou často na pokraji svých možností a nemají kapacity na další recruitment. Naštěstí žijeme v době, kdy se dá většina služeb řešit externím dodavatelem a náborové procesy nejsou výjimkou. Proto vznikla v oblasti human resources služba Recruitment Process Outsourcing, v jejímž rámci převezme specializovaná firma část, případně celou agendu HR na svá bedra a uleví tím přetíženým personalistům.


Jak RPO funguje?


Ve chvíli, kdy zjistíte, že je Vaše personální oddělení přetížené a Vám se nedaří realizovat nábor pracovníků, je na čase poohlédnout se po specializované firmě, jež Vám s recruitmentem pomůže. První fáze tedy zahrnuje výběr správného partnera a vymezení rozsahu poptávaných služeb. Naprostá většina společností nabízí v rámci RPO flexibilní přístup, kdy si můžete pronajmout dedikovaného specialistu na jeden den v týdnu nebo na dlouhodobou každodenní práci.


Na tohoto odborníka lze delegovat různé úkoly od management inzerce (expert ví, jak sestavit efektivní inzerát práce, o čemž jsme referovali v článku “Nejčastější chyby při psaní inzerátu práce - čemu se vyhnout?”) přes telefonický screening uchazečů až po selekci životopisů a pohovory s vybranými kandidáty. Řada odborných firem poskytuje přidanou hodnotu v podobě konzultací, v nichž Vám například pomůže lépe specifikovat poptávanou pozici, a to včetně očekávaných kompetencí a dalších požadavků na kandidáta či vyhledávání vhodných uchazečů o zaměstnání ve svých interních databázích. Některé z těchto organizací na požádání připraví případové studie a zorganizují psychodiagnostické testy. Záleží tedy pouze na Vás, v jakém rozsahu chcete Recruitment Process Outsourcing použít a s jakými konkrétními úkoly by Vám měl dodaný expert pomoci.


Kdy využijete službu Recruitment Process Outsourcing?


Výstupem by měl být spokojený klient, kterému RPO výrazně ušetřilo práci a náklady. V rámci Recruitment Process Outsourcing se postará specializovaná firma o nejdůležitější části v rámci náboru a převezme na svá bedra část nebo celou personální agendu, čímž výrazně ulehčí práci dosavadním personalistům. Z praxe víme, že nejčastěji poptávají službu RPO společnosti, které mají vlastní personální oddělení přetížené, případně jim odešel klíčový zaměstnanec, který měl recruitment na starosti. Dále do tohoto ranku spadají společnosti, jež chystají například navýšení výrobní kapacity, nový projekt nebo kampaň či rozšiřují další provozovny a již v tuto chvíli vědí, že jim na ambiciózní plány budou chybět kvalifikovaní zaměstnanci.


Interim Recruitment


Interim recruitment je ještě intenzivnější formou spolupráce. Náš expert se na dopředu dohodnutou dobu stává kmenovým zaměstnancem Vaší firmy a je intenzivně spjatý s jejím chodem. Obvykle používá Vaše prostory a je díky tomu v blízkém kontaktu s Vašimi liniovými manažery, pro něž vyhledává podřízené. Díky této vazbě má dokonalou představu o možných kandidátech a dokáže vyselektovat ty skutečně nejvhodnější adepty. Ve výsledku tak zajistí efektivnější a operativnější kooperaci, která klientovi přinese vysoce kvalitní výsledky, kterých by zákazník bez interim recruitmentu pravděpodobně nedosáhl.

Mohlo by vás zajímat:

bottom of page