top of page

Vyřešte personální otázky dočasným přidělením zaměstnanců


Dočasné přidělení zaměstnance patří mezi oblíbenou formu agenturního zaměstnávání, která pomáhá podnikatelům vykrývat nedostatek personálu, například v období dovolených, při zavádění nového projektu, v době zvýšené nemocnosti (typicky podzimní chřipková vlna) a pružně tak reaguje na výkyvy pracovního trhu. V zahraničí se těší dlouhodobé popularitě pro svoji flexibilitu a tento nárůst poptávky můžeme sledovat také u českých firem. V praxi nejčastěji projevují zájem o dočasné přidělení zaměstnance společnosti z oblasti HR, logistiky, administrativy, zákaznického servisu, financí a účetnictví nebo obchodu. V takovém případě dokáže personální agentura zajistit nové pracovníky v řádech několika dnů (obvykle do týdne, maximálně do dvou). Naopak nejhůře se obsazují vysoce specializované pozice v sektoru informačních technologií, jako jsou experti na umělou inteligenci (AI), datoví analytici, datoví inženýři, cloud architekti nebo experti na kybernetickou bezpečnost, přičemž o recruitmentu těchto specialistů jsme referovali v článku “Nábor pracovníků v IT oborech”.

 

Jak mám postupovat?

Vyřešte personální otázky dočasným přidělením zaměstnanců

Pakliže jste v situaci, kdy bojujete s podstavem personálu a chcete tento stav vyřešit externí spoluprací, čeká Vás v první fázi výběr správné personální agentury (PA). V dnešní době již naprostá většina poskytovatelů inzeruje svoje služby na internetu, a proto stačí zadat do vyhledávače konkrétní službu, kterou poptáváte (např. dočasné přidělení zaměstnance, personální leasing, temporary help aj.), případně můžete využít speciální pracovní portály typu workmarket.eu, apod.


Pracovníci personální agentury si s Vámi sednou, vyslechnou si Vaše zadání a sepíší smlouvu o dočasném přidělení zaměstnanců, která práva a povinnosti obou zúčastněných stran upravuje. Zároveň Vám vysvětlí, že dle platné legislativy mají agenturní zaměstnanci stejné pracovní a mzdové podmínky, jako Vaši kmenoví pracovníci.


V další fázi zahájí vyhledávání vhodných uchazečů. Personální agentury disponují rozsáhlou databází zájemů o práci a některé z nich mají i svá náborová centra mimo území České republiky (viz náš článek “Jak se vypořádat s aktuálním nedostatkem zaměstnanců pomocí international hiringu”).


V rámci full servisu zajistí PA veškerou pracovněprávní agendu a také se postará o povinné proškolení na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (známější pod zkratkou BOZP) včetně pracovních pomůcek. V případě zaměstnávání Ukrajinců poskytne uživateli dvojjazyčného koordinátora přímo v provozu, jenž bude cizincům vždy k dispozici a pomůže jim v adaptaci na nové prostředí a české podmínky.


Temp to Perm


Tento model využívají firmy v situaci, kdy se pracovník během dočasného přidělení zaměstnanců osvědčí a uživatel s ním chce navázat další spolupráci, tentokrát již na trvalý pracovní poměr. Výhody takové spolupráce jsou zřejmé, neboť uživatel si již agenturního zaměstnance vyzkoušel, ví, jaký stylem pracuje, a co od něho může očekávat a zároveň nemusí hledat novou pracovní sílu pomocí výběrového řízení, které je vždy náročné na čas i na peníze a ve finále může končit neúspěchem.


Temp to Perm je výhodný i pro agenturní zaměstnance, kteří často berou zaměstnání v personální agentuře jako odrazový můstek k plnohodnotnému zaměstnání (viz náš článek “Znovunastartování kariéry aneb jak Vám dočasná výpomoc pomůže při získání zaměstnání”).

Přechod z dočasného přidělení na hlavní pracovní poměr navíc pomáhá eliminovat nereálná očekávání ze strany uživatele i pracovníka. Oba subjekty se již vzájemně poznaly a vědí, jak probíhá vzájemná spolupráce. Zaměstnavatel se tak nemusí obávat, že mu nový pracovník odejde ve zkušební době a zaměstnanec ví, že se mu ve firmě líbí.


Interim Management


V úvodu článku jsem si představili nejčastěstější pozice, kam směřují agenturní zaměstnanci, ale dočasné přidělení zaměstnanců se netýká jen řadových pracovníků. Jednotlivé firmy začínají čím dál víc projevovat zájem o interim management, tedy dosazení externího manažera do organizace. Jedná se o zkušeného specialistu, po kterém společnosti nejčastěji sáhnou v případech, kdy zažívají krizové období a nedaří se jim nastalou situaci řešit interními zdroji, případně chystají výraznou změnu rozsáhlejšího charakteru nebo nutné potřebují navýšit kapacity.


Interim manažer přinese do organizace své zkušenosti, osobní know-how a nový náhled, což mu pomáhá rychle se zorientovat v agendě jednotlivé společnosti a flexibilně navrhnout funkční řešení.

Mohlo by vás zajímat:

bottom of page